ಗುರುವಾರ, ಮೇ 25, 2006

Virahi

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

ratulmukh ಹೇಳಿದರು...

hi teja...that was very sophisticated Kannada.....but i need to understand it...perhaps u could translate it for me some day.....keep up the good work.

gajsh ಹೇಳಿದರು...

bolimaga yen baritan ree..........

gajsh ಹೇಳಿದರು...

and hey rascal ratul......you have been born and brought up here. so........you better learn it.

ratulmukh ಹೇಳಿದರು...
ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Gajendra ಹೇಳಿದರು...

remind him about this blog ratz