ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 29, 2016

ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ


ಕಿರು ಹಣತೆಯ
ಆವರಿಸಿದ ಕತ್ತಲು
ಬತ್ತಿ ಆರುವದನ್ನೇ
ಕಾಯುತಿತ್ತು.

ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡರಿದ್ದ
ನಿಶ್ಯಬ್ದ, ಕ್ಷೀಣ ನರಳಿಕೆಗೆ
ಕಿವಿಕೊಡದೆ,
ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿತ್ತು.

ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ
ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಉಸಿರು
ದೀಪ ಹಾರೀತೆಂದು,
ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ತುಂಬಿದ ನರಕದ
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆಂದು, ತುಸು ಸಮಯ
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು.

                --ತೇಜ
               ಜನವರಿ ೨೯, ೨೦೧೬

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2014

ನಲ್ಲ-ನಲ್ಲೆ

ನಲ್ಲ-ನಲ್ಲೆ

ಆಕಾಶ ತಬ್ಬಿದ
ಇಳೆಗೆ ಮಳೆಯ
ಸ್ಪರ್ಶ,
ನಲ್ಲನ ತಬ್ಬಿದ
ನಲ್ಲೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ
ವರ್ಷ.

ತಣ್ಣನೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲಿ,
ಧರೆಗೆ ಚಂದಿರನೆ
ಸಖ,
ಯವ್ವನದ ರಾತ್ರಿಯಲಿ,
ನಲ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲನ ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆಯ
ಸಗ್ಗ.

ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ
ಕಡಲ ಸೇರಲು,
ಆಕಾಶ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಯ್ತು.
ರಾತ್ರಿ,
ನಲ್ಲೆಯು ನಲ್ಲನ 
ತೋಳು ಸೇರಲು,
ಮಂಚದಡಿಯ ಕತ್ತಲು
ನಾಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಯ್ತು!                                 --ತೇಜ
                                (ನವಂಬರ್ 17, 2014)

ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 07, 2014

New lease of life!!!

Wednesday July 02, 2014 @12:00 midnight.

This is the date to remember forever, I went through all kind of emotions,  This day gave me a new lease of life. We got our first baby girl at 12:00 AM midnight. We welcomed our little angel to life. She is beautiful. It was such a joyful moment. I found myself very proud and yet very humble to hold her tiny self in my hand. It was very fulfilling moment. All emotions were rushing in through my heart.  I was jumping in joy.

My wife was in deep pain just after delivery. She saw her child, she felt immense happy and she was in tears. I showed her the baby, she asked; is she alright? does she look fine? does she have her anatomy right?. I could sense her fear. But with god grace we were blessed with a cutest little angel. She is the most beautiful gift we ever received. I thank god for this wonderful gift.

I take this day as beginning of my new phase of life. I seek forward very beautiful days ahead with our new child. How special she is? is beyond any explanation or expression. Her tiny fingers, her hairs, her cheeks, her lips, her tiny legs, her small toothless mouth, sharp ears and wide open eyes; list goes on. Just a glimpse of her makes a day better. It's just four days, she has already filled in every inch of our life.

We have started nesting a new life, she has become reason. She has leased us a new life.

---Theja  

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 26, 2011

Hitachi R-T310ENDK1 Refrigerator review

As we were moving to new apartment, I wanted to buy a new refrigerator, We are a family of three persons. So, I was looking for 300 lts, double door free frost refrigerator. I searched quite a bit on internet for suitable one. I considered whirlpool refrigerators initially. I googled for reviews. I was set back hearing lot of negative reviews about them. Then I found Hitachi refrigerators, Even though, I had not had any products from Hitachi prior. I went ahead with their brand value. I saw new line of refrigerator available for consumers at various size.

I found Hitachi R-T310ENDK1 refrigerator tailor made for my need.

Here is the specification

Hitachi Rt 310end 1k Pbk 2-Door Refrigerator comes with 5 Star rating, 289 Lts capacity and Eco Thermo Sensor. CFC Free Refrigerant, Tempered Glass Shelves, Air Jet Flow Cooling, Twist Ice Tray, Convertible Box, Chiller Vegetable, 2 Way Humidity Control Vegetable Box, Nano Titanium Technology, Inverter Fan. colours : Pure Black ( PBK )


I went to Devi international, Jayanagar, Bangalore showroom to check availability. They did not have RT310 model for display instead I saw RT400z model, I inspect the model, I was impressed with the product quality and build. After seeing hitachi refrigerator, I could not appreciate any other brand refrigerator.

I inquired the agent for the price and service quality of the product. He gave a brief details about the product and service quality from Hitachi. He gave me good price of Rs 23000. I was more than happy with the price. I know Devi Internationals for its competitive price offer compare to others. With the promise of free shipping, I paid them advance of one thousand. They promised me to deliver the refrigerator within 3 days.

I waited 3 days anticipating prompt deliver. But, they failed to deliver it on the promising date. They took another 10 days more to deliver, that too, after exchanging many calls. I was totally unhappy with their only shipping part. At last, they delivered refrigerator on next Wednesday. They took almost one week more than promised to deliver.

At last, we had a refrigerator at home. It was stunningly black, beautifully crafted, magnificent piece adored our kitchen. My wife was totally awestruck with the refrigerator. She really liked it. She appreciated my choice. She had just seen it on brochure before ordering. I felt a kind of proud owning it.

Next morning a guy from Hitachi came over to give us demo and guidelines. I was impressed with their immediate response. He gave demo. It has been three days since it started running, refrigerator is doing its duty peacefully, making no noise at all. I will update its performance once it completes a month.

Here is the Picture:

ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 09, 2011

Uninterrupted melody is playing from FM radio. Midnight is ticking on clock's hands. Eyes are still wide awake. Thinking about Dead poet society.

Here are some of the memorable quotes from the movie.

John Keating: We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, "O me! O life!... of the questions of these recurring; of the endless trains of the faithless... of cities filled with the foolish; what good amid these, O me, O life?" Answer. That you are here - that life exists, and identity; that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play *goes on* and you may contribute a verse. What will your verse be?Neil: [quoting Henry David Thoreau] "I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life."
Dalton: I'll second that.
Neil: "To put to rout all that was not life; and not, when I had come to die, discover that I had not lived."
John Keating: Close your eyes, close your eyes! Close 'em! Now, describe what you see.
Todd Anderson: Uh, I-I close my eyes.
John Keating: Yes.
Todd Anderson: Uh, and this image floats beside me.
John Keating: A sweaty-toothed madman.
Todd Anderson: A sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain.
John Keating: Oh, that's *excellent*! Now, give him action - make him do something!
Todd Anderson: H-His hands reach out and choke me.
John Keating: That's it! Wonderful, wonderful!
Todd Anderson: And all the time he's mumbling.
John Keating: What's he mumbling?
Todd Anderson: Mumbling truth.
John Keating: Yeah, yes.
Todd Anderson: Truth like-like a blanket that always leaves your feet cold.
John Keating: [some of the class start to laugh] Forget them, forget them! Stay with the blanket. Tell me about that blanket!
Todd Anderson: Y-Y-You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying t-to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream.
[long pause then class applauds]
John Keating: Don't you forget this.

Share this quoteAnother favorite quote from movie 'Legends of the fall'

One Stab: I thought Tristan would never live to be an old man. I was wrong about that. I was wrong about many things. It was those who loved him most who died young. He was a rock they broke themselves against however much he tried to protect them.ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ

ಎದೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ
ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲಿ
ಒಂದೊಂದೇ ನವಿರು ಗರಿ
ಹೆಣೆದ ಸುಂದರಿ ನಗರಿ
ಪ್ರೇಮದ ಚಿತ್ತಾರ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ
ನಿನ್ನದೆ ಇಂಚರ ಮನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಲಿ
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ
ಬೆರೆಯಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಗಳು
ಉಲಿಯಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ
ನಲಿಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ

ಈ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೆಲೆ
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಬಲೆ
ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಹೃದಯದ ಸುಮದುರ ಕಲೆ
ಪ್ರೀತಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ.

--ತೇಜ

ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2010

My mindless philosophy!!!

when I feel bored. I just hand out for a good book on philosophy. I quite enjoy these books My favorite philosopher is J Krishamurthy.
We are different from animals because we are capable of thinking and analyzing. Where animals merely user their brain. They rely most on instincts. They use instinct for hunting, breeding and migrating. Instincts are spontaneous, momentary and seasonal. They come by nature. Animals are guided by instincts.

Since man started using more brain than instincts in the coarse of action for our survival. We encountered lot of emotions in our lives. Mind is always associated with thoughts. Mind never exist without thoughts. Thoughtless mind is the ultimatum of any meditation. This is pinnacle of the state, mind can reach. This state is also called nirvana or enlightenment. Since thoughts are manipulative, boundary less and limitless. They are subjective rather than objective. Man used his mind to change his environment to make it more comfortable for living. This process lead him to emotional changes such as happy, dilemma, sad, angry, fear, lust and disappointment

Emotions are events, they can change the state of mind from happiness to sorrow or vice verse. So happiness and sorrow are just state of mind. They are not concrete, they are abstract. Mind can transit between these state to another any point of time. Emotions are trigger points for mind transitions between sorrow and happy. Example: disappointment can lead us to sorrow, and love can make us happier.

This is the reason mind is the core subject of philosophy. Understanding mind is the biggest challenge.

Religion institution were the primary effort in controlling mind in the name of god and inducing fear of hell and heaven. This worked for most. We are all belong to some religion. It teach us morals and values. Morals help us living good life in society.

Religion teach us about controlling thoughts of mind. Philosophy teach us about nature of mind. Philosophy is advisory by nature. Religion is more of caution. Philosophy is more of theory aspects of life.

So philosophy is more intersting just because it never force anything upon you. It will show you the meaning of life. Everybody is striving to be happy. They want it to be in same state forever.
Philosophy may guide us to find us one such key to keep all our mind in happier state forever.

--Theja

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, 2010

What it takes to be a good mobile application!

From my experience of being a mobile application developer. I have come across many issues while developing mobile applications for various kind of devices. I feel these are some of the issues we need to address when we make a mobile application for end user.
1) Application should look tailor made on the device: It doesn't matter what device user owns, whether it is lower or higher end device. Application should utilize all device features within its context and should look complete on the device. It should have finishing look in terms of functionalities and look.

2)Installation : Your application should always be one click away for installation. User should be provided clear instruction or guidance to download and install. the application. Provide proper installable to given device.
3) First time usage : Your application should identify first the time usage scenario and self guide the user to
necessary configuration if any needed. And remember configured information for consecutive sessions. It should not annoy user by prompting repetitive dialogs.
2) Connection : Your mobile application should take care of all connection activity aspects. There should not many configurable properties. More the connection configuration less the user likes. Good mobile application is one which works magically from moment it got installed!.
4) Application navigation: Your application must have intuitive navigational flow. It should be self guiding. Do not provide long instruction set. User will never bother to read them. He would just either try to call you or just stop using your application.
5) Avoid scrolls: Display information on screen very optimized. Better show information in two consecutive screens than displaying in same screen as long text.
6)Exit : User should be able to close the application anytime. At any point of time, your application should have decent exit option. It should not freeze or hang, making user to reboot the device. Cover all exceptions with appropriate error messages, provide alternative flow. He should alway be able to exit the application gracefully.
I know there are many more factors in making perfect mobile application. But I felt, these are also necessary to make one perfect.

Big Ideas in small packages!!

It is really interseting to see how newer and innovative ideas come up from unknown, small people. Yesterday I was watching 'Phas gaye re Obama....Yes we can' movie. It is one of those small budget movie with brilliant story line. This movies is just about how recession in america is affecting small town kidnappers in India. It has brilliant script and casting crew. Actors are exceptionally good. Their comic timing is fantastic. I was really struck with directors creativity. His way of telling story in atmost sarcasting and yet funny style. I think this kind of movies can only be made when you are small and creative. All it takes is pure talent and feel for making good movie. It is freedom of making whatever you want without worrying about formulas and calculating profit and loss. These small and unknown people suddenly appear with big ideas. They stimulate thoughts in your soul and mind. Make us laugh and let wondering about the new possibilities.
Similar thing happened with Julian Aussange, founder of wikileaks. I dont want to discuss about leaks. I dont want to comment on whether he did right or wrong. I am just interested in the very thought of unfolding government secretive documents for public and it's after effect. Is really common people are not suppose to know them? What if they come to know, will it be dangerous. Is it really necessary for government to keep things secretive from people to rule them peacefully. Does not common man have a right to know about policies, which are being made for his own well being. Here where Assange become person of the day. He stimulate the mind, making people to think about governament and its functioning way. I think this is really big idea from the perspective of human right movement. He just gave new dimension to the internet information sharing. This may have its own pros and cons. But it is definitely new.